kallblod sto fšl tajt i hage frihet

Välkommen till Travrikeuppfödarna

Projektet TRAVRIKEUPPFÖDARNA syftar till att stärka och utveckla uppfödning, träning och hästägande inom Travrike-området (travbanorna i Värmland, Dalsland och norska Östfold), genom bland annat utbildningsinsatser som “Till Start-kurser”, föreläsningar och uppfödarseminarier.

Finansieringen kommer från Jordbruksverket (via EU-medel) och detta leaderprojekt inom EUs landsbygdsprogram löper fram till våren 2020.

Förutom Till-Start-kurser och uppfödarseminarier ska TRAVRIKEUPPFÖDARNA bland annat också anordna studieresor, föreläsningar, unghäst- och hingstvisningsdagar. Travrikes hästägare och uppfödare får även tillgång till ett nätverk där de kan finna information och utbyta erfarenheter, samt marknadsföra sina uppfödningar och unghästar.

MEDFINANSIÄRER

Bakom projektet finns en bred uppslutning av regionala, nationella och internationella intressenter, bland andra Dalslands Travsällskap, Nordmarkens Travsällskap, Färjestads Travsällskap, Wermlands Trafvarsällskap (Arvikatravet), Momarken Travbane samt Svensk Travsport, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Travklubben Sleipner (avelsföreningen för kallblodiga travhästar).

Till detta kommer ett stort antal lokala och regionala föreningar inom travsporten, Melleruds Travklubb, Gillbergadalens Travsällskap, Silleruds Travklubb, Töcksmarks Travklubb och Karlanda Travklubb är exempel på detta. De flesta av dessa medfinansierar även projektet.

kallblod sto fšl tajt i hage frihet
leader

Till Start

Föreläsningar, träffar och träningstillfällen med praktiska övningar, i syfte att fler hästar och hästägare ska kunna ta sig hela vägen till start.

Utbildningsinsatser

Tillfällen där föreläsare med spetskompetens inom olika tränings- eller uppfödarrelaterade områden deltar.

Travrikehästar

Ett nätverk för information och utbyte av erfarenheter, samt marknadsföring av Travrikes uppfödningar och unghästar.

76399a.jpg

Kontakta oss!

Vi står till förfogande om du vill ha mer information om projektet, deltagande i Till Start-tillfällen eller andra upplysningar. Ring, maila eller kontakta oss på Facebook!

Adress

Nordiska Travmuseet
Marknadsvägen 24,
672 31 Årjäng
Sweden